תרומות

 מתן צדקה ביום הזיכרון מועיל הרבה לתיקון נשמת המנוח
רוצה להיות שותף בפעילות המבורכת? כל תרומה תתקבל בברכה

 

                                  אפשרויות תרומה:

יצחק:0542233445 ניתן להעביר בביט

דן:0547243492

 

טופס הוראת קבע להורדה

האישורים זמינים בפורמט לצפייה וכמסמך PDF להדפסה

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות סעיף
אישור על ניהול תקין מרשם העמותות
תעודה לרישומה של עמותה
אישור לצורך ניכוי מס
אישור על ניהול פנקסי חשבוניות