שליחת בקשה לאמירת קדיש

אתר קדיש מספק שירותי אמירת קדיש למשפחות נפטרים שאין ביכולתם לקיים את האמירה הקרובה. את אמירת הקדיש מקיימים אברכים במוסדות דור ודור שבירושלים. אנא מלא את הפרטים בטופס בקשה זה ופרטיך יועברו לטיפול המוסדות.

שימו לב : יש לשלוח טופס בקשה זה בתוך החודש של האזכרה ולא יאוחר משבוע לפני מועד האזכרה על מנת לאפשר התארגנות נאותה לבקשה.

פרטי ממלא הבקשה

אנא מלאו כאן את הפרטים על הנפטר