מי אנחנו

ארגון "קדישים" לקח על עצמו את משימת החסד,לדאוג לאמירת קדיש על כל יהודי/ה שאין מי שיאמר עבורו/ה קדיש לעילוי נשמתו/ה
אמירת הקדיש,יום יום, במשך אחד עשר חודשי האבלות ובכל יום השנה,מתבצעת על ידי אברכים בני תורה הממומנים מטעם ארגון "קדישים".
השרות לציבור מתבצע ללא תשלום וללא כל תמורה.