ארגון הלוויות

  • השירות ניתן מרגע הפטירה אם בבית חולים ואם בבית או בכל מקום אחר כולל תושבי חו"ל מרגע החלטת המשפחה לקבור את הנפטר בירושלים.
  • רכישת חלקה לקבורה לתושבי חו"ל או לתושבים ישראלים מחוץ לירושלים
  • מסע לוויה לכל העדות ספרד/אשכנז/תימן/ירושלמי וכו'..
  • שיורת בית הלוויות לכל העדות

לפרטים נוספים יש ליצור קשר – לחץ כאן